Issue 6,2003 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

入网通知
  2003(6) [Abstract]  [View PDF]
  
2003年总目录
  2003(6) [Abstract]  [View PDF]
  
Volatilization of Sb2S3 from PbS-Sb2S3-FeS System in Steam Atmosphere
  ZHU Fu-liang,HUA Yi-xin,GAO Yun-taoThe Faculty of Materials and Metallurgical Engineering,Kunming University of Science and Technology,Kunming ,China
  2003(6):2-6,40 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Application of Heavy Oil Flux Mathematical Model on Copper Refining Anode Furnace
  LI Gang,HUANG Yan,E Jia-qiang,LIU Chun-yangGuixi Smelter,Guixi,Jiangxi ,China, School of Energy and Power Engineering,Central South University,Changsha,Hunan ,China
  2003(6):7-9 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Adhesion Strength between Stainless Steel Cathode and Copper in Copper Electrolytic Refining
  XUE Fang-qin,YANG Xiao-qin,XU Rui-dong,GUO Zhong-cheng,HUANG Tai-xiang,HUA Hong-quanKunming University of Science and Technology,Kunming ,China Yunnan Copper Corporation Limited,Kunming ,China
  2003(6):10-12,20 [Abstract]  [View PDF]
  
Bioleaching Process Study on Copper Sulfide Ore
  PU Chuang-feng,FAN Jian-yunYimen Mineral Bureau,Yimen,Yunnan 651101,China
  2003(6):13-14,23 [Abstract]  [View PDF]
  
Technical Transform Plant Practice on Ausmelt Subsider Furnace
  ZHAO Fang-zhenShanxi Huatong Copper Co.,Ltd.,Houma,Shanxi 043000,China
  2003(6):15-17 [Abstract]  [View PDF]
  
New Electrolysis Technology Study on Raw Copper with High Silver Containing
  WU Wen-weiGuangxi University,Nanning,Guangxi 530004,China
  2003(6):18-20 [Abstract]  [View PDF]
  
Application of Membrane Separation Technique in Metallurgical Industry
  ZHANG Bang-sheng,SHI You-fuBeijing General Research Institute of Mining and Metallurgy,Beijing ,China
  2003(6):21-23 [Abstract]  [View PDF]
  
Discussion on the new Technology about Direct Lead Smelting by Vanjukov Smelting Furnace
  GUO Ming,XU Wei-ling,LIU Zhong-hua,DUAN Ji-mingThe Metallurgical Research Institute of Henan Province,Zhengzhou ,China, Metallurgical Planning,Design and Research Institute of Henan Province,Zhengzhou ,China,Kunming University of Science and Technology,Kunming ,China, Yunnan Reascen Science & Technology Co.,Ltd.,Kunming,Yunnan ,China
  2003(6):24-26,34 [Abstract]  [View PDF]
  
Plant Practice of Prolonging the Life of 200kA Model Pre-baking cell
  DANG Jian-pin,HU Jin-pin,JING Cui-lin,SUN Jian-xinCollege of Metallurgical Science and Engineering,Central South University Changsha,Hunan ,China, Shanxi Guanlu Co.,Ltd.,Yuncheng,Shanxi ,China
  2003(6):27-29 [Abstract]  [View PDF]
  
Depth Analyzing of Seeded Precipitation and Discussion on Intensify Methods
  CHEN Jin-qing,LIU Ji-bo,ZHANG Ping-min,CAN Guo-yao,YIN Zhou-lan,CHEN Qi-yuanCollege of Chemistry and Chemical Engineering,Central South University Changsha,Hunan ,China, Guangxi Coporation,Aluminum Corporation of China Limited,Pingguo,Guangxi ,China
  2003(6):30-34 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Properties of Spent Potliner
  CHEN Xi-ping,LI Wang-xingAluminum Corporation of China Limited Zhengzhou Research Institute,Zhengzhou,Henan ,China
  2003(6):35-37 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Gallium Extracting from Bayer Solution by Combination Process
  ZHAO Zhi-ying,BAI Yong-min,WEN Zhen-jiang,WANG Hong,HE Yu-qingAluminum Corporation of China Limited Shanxi Branch,Hejin,Shanxi ,China
  2003(6):38-40 [Abstract]  [View PDF]
  
Plant Practice of Silver Anode with High Cu and Pb Content Electrolysis
  YE Yue-weiZhejiang Suichang Gold Mine Co.,Ltd.,Suichang,Zhejiang 323304,China
  2003(6):41-42 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation of Nanometer-size ZnO Powder by Parallel Flow Precipitation Process
  WANG Sheng,WANG Yu-mian,HOU Xin-gang,WANG Kai-qun,LI Jun-qiangGansu Key Lab. of new Nonferrous Metal Materials,Lanzhou University of Science and Technology,Lanzhou,Gansu ,China
  2003(6):43-46 [Abstract]  [View PDF]
  
The Installing Skill of Sealing on the Tail of Rotary Kiln
  LIU Xiao-she,YANG Jin-ni,BU Tian-meiAluminum Corporation of China Limited Shanxi Branch,Hejin,Shanxi ,China
  2003(6):47-49 [Abstract]  [View PDF]