Issue 4,2007 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

投稿简则
  2007(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the Reducing of Iron from the Lixivium of Zinc Sulphide Concentrate with High Iron and Indium Containing
  PENG Jian-rong,WANG Ji-kun,YANG Da-jin,YAN Jiang-feng
  2007(4):2-4,11 [Abstract]  [View PDF]
  
Research on Recycling of Spent Lithium Ion Battery by Reducing Smelting Process
  YUAN Wen-hui,QIU Ding-fan,WANG Chen-yan
  2007(4):5-7,26 [Abstract]  [View PDF]
  
Separating of Copper and Iron from Leaching Solution of Gold Bearing Copper Concentrate by Pressure Oxidation
  LIU Zhan-fang,LI Luan-ning,ZHAO Shu-jie,CHEN Bo,MA Zhong-cheng,LIU Tie
  2007(4):8-11 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Recycling Technology of Metal from Waste Ti(C,N) Based Ceramics
  TANG Qing-yan,LI Jian-jun,LI Wang-ying,DUAN Dong-ping
  2007(4):12-14 [Abstract]  [View PDF]
  
The Study on Leaching Vanadium from Stone Coal with Alkali
  HE Dong-sheng,FENG Qi-ming,ZHANG Guo-fan,OU Le-ming,LU Yi-ping,SHAO Yan-hai
  2007(4):15-17 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental Study on Conduction Device in Silicothermic Reduction Pot and Numerical Simulation
  SU Ming,XIE Shui-sheng,YAN Liang,XU He,DU Feng-shan
  2007(4):18-20 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation on and Application of Anion -exchange Fabric
  DONG Yuan,LAN Xin-zhe
  2007(4):21-23 [Abstract]  [View PDF]
  
The Influence of Ammonia Leaching Residue on the Recovery of Ammonium Molybdate
  XIE Xing-feng,ZHOU Jun,ZHAO Xin-rui
  2007(4):24-26 [Abstract]  [View PDF]
  
Research on Removing Tellurium from Copper Anode Slime by Process of Acid Leaching under Pressure
  ZHANG Bo-ya,WANG Ji-kun,PENG Jin-hui
  2007(4):27-29 [Abstract]  [View PDF]
  
Cultivating and Domesticating on Thiobacillus Ferrooxidans under Low pH
  ZHENG Zhi-hong,WU Wei-rong,LI Xun,LIU Ya-jie,ZHANG Wei-min
  2007(4):30-32 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties of Cu50Zr42Al8 Bulk Amorphous Alloy
  KOU Sheng-zhong,LI Chun-yan,HOU A-hong,YUE Wu
  2007(4):33-35 [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental Study on Air Breathing DMFC
  LIN Cai-shun,ZHANG Hong-fei,WANG Shu-yan,WANG Xin-dong
  2007(4):36-38 [Abstract]  [View PDF]
  
Research on Bulky Compound of 7A52 Alloy Ingot under Funnel
  GAO Jia-cheng,CUI Xian-you,YANG Rong-dong,CHEN Zhi-qiang,YANG Ying
  2007(4):39-42 [Abstract]  [View PDF]
  
Performance of Nd3+-TiO2 Catalysts Prepared for the Synthesis of CH3OH
  SONG Li-li,ZHANG Ning,CHEN Chao,ZHONG Jin-lian
  2007(4):43-46 [Abstract]  [View PDF]
  
The Effect of Preparing Conditions of Pd/C on Dimethyl Tertiary Amines
  ZHANG Jian-yuan,KANG Bao-an
  2007(4):47-49 [Abstract]  [View PDF]
  
The Application of Surfactants in Sol-gel Synthesis of Zinc Oxide Nanopowder
  WANG Yu-mian,LI Cun-zeng,WANG Sheng,ZHAO Yi-xia
  2007(4):50-52 [Abstract]  [View PDF]
  
Polishing Rate and Dependent Factors of Copper in CeO2 Slurry Containing KIO3 during CMP
  HU Jian-dong,LI Yong-xiu,ZHOU Xue-zhen
  2007(4):53-55 [Abstract]  [View PDF]