Issue 8,2013 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Heavy metal

A Clean and Green Process of Low-Temperature for Smelting of Secondary Lead
  HU Yu-jie,TANG Chao-bo,TANG Mo-tang,CHEN Yong-ming,YANG Sheng-hai,YANG Jian-guang and HE Jing
  2013(8):1-4 [Abstract]  [View PDF]
  
Copper Extraction from Copper Dross with Oxidizing Roasting and Acid Leaching Process
  wuyuedong,fanxingxiang,donghaigang,zhaojiachun,libojie,xingweidong,fuguangqiang,liuyang,qinqingyan and jingxiaoyu
  2013(8):5-7 [Abstract]  [View PDF]
  
Separation of Zinc and Aluminum from Zn-Al Alloy with Vacuum Distillation
  XIAHOU Bin,YANG Bin,LI Yi-fu and XU Bao-qiang
  2013(8):8-10 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Lead Recovery from Lead Slag of Antimony Refining by Nitric Acid Leaching Process
  WEI Yan-song and PAN You-wang
  2013(8):11-13 [Abstract]  [View PDF]
  

Light metal

Analysis of Alumina Concentration Control in Aluminum Electrolytic Bath
  caoalin,曹斌,yixiaobing and lijie
  2013(8):17-21 [Abstract]  [View PDF]
  
Comprehensive Utilization of Silicon Tetrachloride By-product of Polycrystalline Silicon
  Liu Gang
  2013(8):22-24 [Abstract]  [View PDF]
  

Rare&precious metal

Study on Blockage Mechanism of In-situ Leaching Sandstone-type Uranium Mining in High-TDS Groundwater Area
  JIAO Xueran,SUN Zhanxue and Zhang Xia
  2013(8):25-28 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Oxidation Pretreatment of Refractory Gold Ore with Potassium Permanganate
  TANG Dao-wen,CHU chun-li and WANG Rui
  2013(8):29-31 [Abstract]  [View PDF]
  
Process Mineralogy of Vanadium Bearing Stone Coal Ore
  xu xiao hui,Liu Da-xue and wang ling
  2013(8):32-35 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Tellurium Recovery from Water Leached Residue of Tellurium Slag
  WU Wen-hua,LIU Ji-bo,SU Zheng-fu and WANG Zhi-jian
  2013(8):36-38 [Abstract]  [View PDF]
  
Hydrodynamics Study of HAT6065 Mechanical Agitation Cyaniding Leaching Tank
  Zhang Ming,fengtianran and dongganguo
  2013(8):39-41 [Abstract]  [View PDF]
  

Equipment & material

Effects of Pulse Current on Cast Structure of 7075 Aluminum Alloy
  Liang Yu,Sun Zhongyuan,Yu Lingfeng and Shi Zhiyi
  2013(8):42-45 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation of 20%Pt/C and Its Catalytic Function for Methanol Oxidation
  Li Weiwei
  2013(8):46-48 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Preparation of Copper Sulfate from Copper Slag with Oxygen Pressure Acid Leaching Process
  pengjianrong,Lihuairen,Xietianjian,Zhanghouwen,WU Hong-lin and ZOU Li-ming
  2013(8):49-52 [Abstract]  [View PDF]
  
Synthesis and Luminescent Properties of Red Long Afterglow Phosphor Sr5Al2O7S∶Eu2
  WANG Hong-wei,WANG Bao-yu,MA Ke-you and zhangxueying
  2013(8):53-55 [Abstract]  [View PDF]
  
Design of Rotating Cathode Electrolyzer and Preparation of Copper Nanometer Powder
  guqingqing,lichengwe,Chen Lan,WANG Fei-fei,MA Zhuang,CHEN Xue-ting and YAO Dan
  2013(8):56-58 [Abstract]  [View PDF]
  

Environmental engineering

Evaluation of Urbane Heavy Metal Pollution Based on Self-adaption Matrix Subdivision Model
  Pu jilin,Maohuizhong,Chen xi,Xu ming and MAO Jin-qin
  2013(8):59-63 [Abstract]  [View PDF]
  

Heavy metal

Plant Practice of Refining of Scrap Copper in Rocking Furnace
  Ou fu wen
  2013(8):14-16 [Abstract]  [View PDF]