Issue 1,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Heavy metal

Behavior and Removal of Calcium and Magnesium in Zinc Hydrometallurgy
  Wang Shaolong,Leiting,Shizhe,Zhang Dianbin and Xie Fuhua
  2014(1):1-4 [Abstract]  [View PDF]
  
Process Study of Direct Leaching of Pb-Zn Bearing Dust with Sulfuric Acid
  SUN Hong-yan,HUANG Zhao-long,JIANG Yan,YANG Chang-ying and SUN Cheng-mei
  2014(1):5-7 [Abstract]  [View PDF]
  
Arsenic Removal Kinetics of Hydrothermal Sulfide Precipitation for Arsenic-alkali Residue from Antimony Smelting
  WEI Yan-song and DENG Xiao-wen
  2014(1):8-11 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Organic Additive for Electrolytic Manganese
  ZOU Ting,CHEN Shang,LI Jing-long,Tan Jun,ZHANG Lei and PENG Qin
  2014(1):12-14 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Sulfur-bearing Substance on Metallic Reduction of Oceanic Polymetallic Nodules
  ZHAO Feng and JIANG Xun-xiong
  2014(1):15-18 [Abstract]  [View PDF]
  
New Process of Atmospheric Pressure Strengthening Leaching for Nickel Laterite Ore with Vitriol
  wuyaoming
  2014(1):19-23 [Abstract]  [View PDF]
  

Light metal

Discussion on a Calculation Method of Current Distribution in Aluminum Reduction Cell Busbar
  HUANG Ruo-yu and Yang Tao
  2014(1):24-27 [Abstract]  [View PDF]
  
Anode Date Analysis of Aluminium Electrolytic Cell
  zhaorentao,linliming,zhangzhifang and tiejun
  2014(1):28-32 [Abstract]  [View PDF]
  
Plant Practice of American Fluidizing Chlorination and Refining Technology
  Li Zhiwen,Jiang Bwei,zhu wei ping,Li Weihong and Jin Fangrong
  2014(1):33-36 [Abstract]  [View PDF]
  

Rare&precious metal

Study on Thermodynamics of Vanadium Self-propagating High-temperature Synthesis
  Yin Danfeng[sub_s]
  2014(1):37-39 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Molybdenum Extraction with HBL101 from High Acid Leaching Solution of Ni-Mo Ore after Roasting
  liaoxiaoli,xiaoliansheng,sunyahui and zengli
  2014(1):40-44 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Graphite Anode of Rare Earth Electrolytic Cell
  liuzhongxing,xuzijuan,wangwei and wuyongfu
  2014(1):45-49 [Abstract]  [View PDF]
  
Separation and Purification of Platinum and Palladium by Tetramethyl Ammonium Chloride Precipitation
  WU Xilong,ZHAO Yu,HE Xiaotang,WANG Huan,LI Hongmei,SHI Qiujie,LI Yong,HAN Shouli,LIU Wen,TAN Mingliang,MA Zilong,LI Zixuan and ZOU Ruixian
  2014(1):50-53 [Abstract]  [View PDF]
  

Equipment & material

Effects of Strain Rates on Mechanical Properties of Zr-based Bulk Metallic Glass Composites
  ZHANG Yajuan,KOU Shengzhong,LI Chunyan,YUAN Xiaopeng,ZHAO Yanchun,XU Jiao and PU Yongliang
  2014(1):54-57 [Abstract]  [View PDF]
  
Roller’s Deformation Analysis under Different Thermal and Mechanical Conditions
  guoxiping,shenshijie and zhou shuang
  2014(1):58-61 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Lithium Source on Property of Spinel LiMn2O4
  Guo,Guanghui Chen,Shan
  2014(1):62-65 [Abstract]  [View PDF]
  

Environmental engineering

Research Progress in Heavy Metal Wastewater Treatment by Coupling Technology
  HUANG Feng-xiang,MAN Rui-lin,LIU Xiao-qin,ZHANG Jian and LIU Jing-jing
  2014(1):66-70 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Synthesis Conditions of SiO2/TiO2 Composite on its Capacity to Treat Cyanide Wastewater
  Wang ping,Yang jing,Shi juanhua and Zhang yali
  2014(1):71-74 [Abstract]  [View PDF]