Issue 2,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Heavy metal

Review on Extracellular Polymer Substances of Bacteria on Bioleaching
  yuzhibo, liuyajie, WU Jing-lin and YU Miao-miao
  2016(2):1-6 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Metallurgical Properties of Polymetallic Sulfide Flotation Tailings
  Jiang Wei,Wang Zheng,Wang Ai-ping,Jiang Xun-xiong,Wang Sheng-dong and Li Yan-feng
  2016(2):7-9 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on New Purification Process of Zinc Sulphate Solution
  ZHU Guo-bang,QIAN Jian-bo,LUO Wen-bo and LI Zu-mei
  2016(2):10-13 [Abstract]  [View PDF]
  

Light metal

petroleum coke; S content; molten salt chlorination; titanium tetrachloride
  MIAO Qing-dong,LI Kai-hua,LI Liang,CHEN Ai-xiang,CHENG Xiao-zhe and ZHANG Yao
  2016(2):14-17 [Abstract]  [View PDF]
  
Dissolution Kinetics of High Iron Gibbsitic Bauxite
  Yang Hui-bin,Tu gan-feng,Pan xiao-lin,Yu hai-yan and Hu jian
  2016(2):18-22 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Optimization of Digestion Process for High Sulfur Bauxite
  Liu Long,LI Jun-qi,CHEN Chao-yi,LIU Li and ZHAO Cong
  2016(2):23-27 [Abstract]  [View PDF]
  
Numerical Simulation and Optimization of Ratios between Internal and External Air Volume of Alumina Rotary Kiln
  Yi-Zhengming, Du-bingxu, ZENG Zhuang-zhuang, XIAO Hui and Tao-qian
  2016(2):28-32 [Abstract]  [View PDF]
  

Rare&precious metal

Low Acid Neutral In-situ Leaching of Uranium Mining with High Content of Carbonates Uranium Deposit
  ZHANG Yong,ZHOU Yipeng,HUANG Qunying,ZHANG Qinglin and Hajieti
  2016(2):33-37 [Abstract]  [View PDF]
  
Industrial Test on Comprehensive Utilization of Low Grade Gold-Copper Ores
  WU Zengling,WANG Chun,LAI Xiaokang,ZHU Feng,WU Luandong,SHEN Xiande and JIAN Yongzhang
  2016(2):38-42 [Abstract]  [View PDF]
  
Expanding Test on Gold Recovery from Cyanide Residue by Molten Chlorination
  Chang Yaochao,wang yun and liu daxue
  2016(2):43-45 [Abstract]  [View PDF]
  
Tellurium Recovery from Copper Telluride Slag
  WANG Jun-e, ZHANG Huan-ran, ZHONG Shui-ping and WU Zeng-ling
  2016(2):46-48 [Abstract]  [View PDF]
  

Equipment & material

Electrochemical Behavior of Li2CO3 on Tungsten Electrode in LiCl-LiF Molten Salt
  Zhang Baoguo, HE Ting-ting, Li Jidong and WANG Yi-yong
  2016(2):49-52 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Perforation Arrangement and Size on Sound Absorption Property of Closed-Cell Aluminum Foam
  LIANG Li-si,WU Jiao-na,LIU Man-bo,DU Jin-jing and LI Yi-fei
  2016(2):53-57 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Rotary Kiln Slag of Zinc Smelting Used for Cement Concrete Gelled Material
  WEI Yan-song,TIAN Hong-rong and HE Sheng-xian
  2016(2):58-60 [Abstract]  [View PDF]
  
Electrolytic Preparation of High-purity Tin from High-antimony-bearing Crude Tin
  QIN Yong-ning, GAN Ji-wen, WEI Zhen-zhou and WANG Yao
  2016(2):61-63 [Abstract]  [View PDF]
  
Optimization on Structure and Driving System of Oxygen Oblique Blown Converter
  Tang Hong-cai,Ji Ting and Shao De-gang
  2016(2):64-67 [Abstract]  [View PDF]