Issue 7,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Heavy metal

Effect of Si/Fe Ratio on Metalized Reduction of Nickel Oxide Ore at Low Temperature
  MA Bao-zhong,YANG Wei-jiao,LIU Wei-qiang,WANG Cheng-yan and WANG Hua
  2016(7):1-4 [Abstract]  [View PDF]
  
Thermodynamics of Sulfidation of Arsenite in Alkaline Solutions
  XU Zhifeng,Zhang Xuekai and Zhao Hongxing
  2016(7):5-8 [Abstract]  [View PDF]
  
Study of Novel Addictive on Zinc Electro-winning in NH3-NH4Cl-H2O System
  xiong jiachun,zhu maolan,wang ruixiang,ZHONG Shui-ping,mao jiyong and zhang huanran
  2016(7):9-12 [Abstract]  [View PDF]
  
Iron Recovery from Copper Tailings of Copper Smelting Slag with Reduction Roasting and Magnetic Separation
  ZHU Mao-lan,XIONG Jia-chun,HU Zhi-biao,TONG Chang-qing and WANG Rui-xiang
  2016(7):13-16 [Abstract]  [View PDF]
  
Isolation of Iron Oxidization Bacterium and Bioleaching from Ni-Mo Tailings
  xuehongqi,yangaijiang,dengqiujing,yaowei and lidandan
  2016(7):17-21 [Abstract]  [View PDF]
  
Tin Extraction Process from Silver Separating Residue
  Wang Qiu-yu,Cai Hu,He Qiang,Han Ya-li,Hu Yi-wen and Wang Ri
  2016(7):22-25 [Abstract]  [View PDF]
  

Light metal

Effect of Sulfur on Salt Elimination from NaAlO2 Solution Bearing Na2C2O4
  weiguoling,lijunqi,chenchaoyi,liulong and yangxiaqiong
  2016(7):26-29 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Cerium Element on Asphalt Pyrolysis Process
  ZHANG Nian-bing,LIU Wei,WEN Liang-ying and LI Zhi-ying
  2016(7):30-33 [Abstract]  [View PDF]
  

Rare&precious metal

Comparative Study of Ferric Sulfate Uranium-leaching Bacterial Solution Prepared in Batch Culture and Continuous Culture Process
  JIANG Ya-fei,SUN Zhan-xue,WANG Xue-Gang,SHI Wei-jun,LI Ze-bing and LIU Ya-jie
  2016(7):34-37 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Electric Furnace Smelting of Vanadium-Titanium Magnetite Concentrate
  LV Yanan,GUO Yufeng and CHEN Dong
  2016(7):38-41 [Abstract]  [View PDF]
  
Column Leaching Experiment for Low-Grade Gold Ore
  LIN Hong-fu
  2016(7):42-45 [Abstract]  [View PDF]
  
Process Optimization Practice for Gold Mud Refining and Purification
  wei keshuai,Cai JianXin,Heng ZhenPing,Peng XiangLin and Dang RuiFeng
  2016(7):46-48 [Abstract]  [View PDF]
  
Plant Practice of Gold Extraction by Acid Leaching and Solvent Extraction
  zhangxuming
  2016(7):49-50 [Abstract]  [View PDF]
  
Technological Study of Niobium Leaching from Red Mud
  SuHouXiang and WangZhongHui
  2016(7):51-53 [Abstract]  [View PDF]
  

Equipment & material

Thermodynamic Analysis on One-step Synthesis Ti-Al-xFe-ySi Multielement Alloy by Aluminothermic Reduction
  Jun Li,XiongGangLu,ShaoliYang,ChongheLi,EnHuiWu,JingHou,Pinghuang,BinBinLi and WangTao
  2016(7):54-57 [Abstract]  [View PDF]
  

Environmental engineering

Recovery of Rare Earth and Extraction Agent by Rare Earth Element Separation
  baoyongping,limei,changhongtao,zhangxiaowei and houshaochun
  2016(7):58-60 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Recycle of Waste Water from Extraction of Rare Earth by N235
  Zhang Lei,Liu Zhaogang,Xu Hui,Dai Xiaobin and Li Junpin
  2016(7):61-64 [Abstract]  [View PDF]